80% miast zagrożonych!

indie

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega – ponad 80 proc. mieszkańców miast na całym świecie jest narażonych na zanieczyszczenie powietrza, przekraczające normy WHO. Zanieczyszczenie miast na całym świecie wzrosło o 8% na przełomie lat 2008 – 2013. Najgorzej sytuacja kształtuje się w…
Więcej

Ogólnopolski System Doradztwa

doradztwo

W ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki – działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach – poddziałanie 1.3.3. w formie projektu partnerskiego – została podpisana umowa o partnerstwie. Partnerem wiodącym projektu jest NFOŚiGW, pozostali partnerzy to: Wojewódzkie Fundusze Ochrony…
Więcej