Dofinansowanie W Łódzkim!!

Stack of Coins

Przedłużono termin składania wniosków o DOFINANSOWANIE projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. – do dnia 23. 09. 2016 r. WSZYSTKICH…
Więcej

Dotacje na OZE w woj. łódzkim. Nabór tylko przez kilka dni

thumb_semi_528fe99f453e3b13e8ae5eeea64a0c16

Rozpoczął się nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. łódzkiego, w którym będzie można otrzymać unijną dotację na odnawialne źródła energii. W ogłoszeniu naboru wniosków w ramach konkursu RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 z Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne…
Więcej