Farma fotowoltaiczna jako urządzenie infrastruktury technicznej?

thumb_semi_6121a73e510fe6a1afdbd3de00fd038c

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wskazuje, iż farma fotowoltaiczna stanowi urządzenie infrastruktury technicznej – pisze radca prawny Magdalena Frydrych-Piłatowska. Do tej pory w orzecznictwie dominował pogląd, iż budowa farmy fotowoltaicznej wymaga spełnienia wymogów wynikających z zasady dobrego sąsiedztwa, gdyż panele fotowoltaiczne nie stanowią…
Więcej