EnglishGermanPolish

Skorzystaj z 25% ulgi inwestycyjnej i obniż swój podatek rolny!

Czy wiesz, że rolnik, który zainwestował w budowę instalacji fotowoltaicznej, może skorzystać z prawa do ulgi inwestycyjnej obniżającej podatek rolny?

Wysokość ulgi to aż 25 % kosztów inwestycji‼️

 

Ze wspomnianej wyżej ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku rolnego, np. osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

➡️właścicielami gruntów,
➡️posiadaczami samoistnymi gruntów;
➡️użytkownikami wieczystymi gruntów;
➡️posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

✔️Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25 proc. udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

✔️Decyzję o przyznaniu ulgi wydaje wójt, burmistrz lub prezydent - w zależności od lokalizacji gruntów rolnych.

ℹ️Przykład:
▪️Rolnik płacący rocznie 1000 zł podatku rolnego zainwestował w instalację fotowoltaiczną 40 000 zł.
▪️Jego ulga inwestycyjna wyniesie 25% wartości kosztów instalacji, czyli 10 000 zł.
▪️Oznacza to, że aż przez 10 lat nie będzie płacił podatku rolnego i tym samym zaoszczędzi aż 10 000 zł‼️

Ważne‼️

Ulga inwestycyjna nie przysługuje, jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych.

------------------------------------------------------------
Wszystkich zainteresowanych inwestycją w instalację fotowoltaiczną zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na

www.solarprojekt.pl

oraz do bezpośredniego kontaktu z naszym Biurem:
Solarprojekt Construction Sp. z o.o., Sp. K.
✉️Radomsko, ul. Krasickiego 2
📞519 474 623, 691 982 066
📧biuro@solarprojekt.pl

Wykorzystaj darmową energię słoneczną w swoim gospodarstwie rolnym i obniż rachunki za prąd nawet o 90%‼️

 

 

Dział handlowy: 519 474 623

Dział projektowy tel: 507 822 584