EnglishGermanPolish

Ujednolicona stawka VAT na fotowoltaikę - 8% niezależnie od lokalizacji!

Zastanawiasz się nad inwestycją w fotowoltaikę, ale ze względu na warunki techniczne, uniemożliwiające zainstalowanie jej na dachu Twojego domu, stawka VAT okazała się dla Ciebie zbyt wysoka?

Mamy dla Ciebie świetną wiadomość - już niedługo zamiast 23% podatku zapłacisz tylko 8%!!

Będzie to możliwe, ponieważ 19 września br. Sejm przegłosował ważną poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o Inspekcji  Handlowej. Dotyczy ona stawek podatku VAT, którym objęte  są instalacje fotowoltaiczne. Dotychczas obowiązujące stawki były niejednolite i wynosiły 8% lub 23% – w  zależności od lokalizacji instalacji fotowoltaicznej.

W związku z tym osoby, które planowały inwestycję w instalację fotowoltaiczną niejednokrotnie musiały zetknąć się z problemem bardzo wysokiego podatku, kiedy okazywało się, że na dachu ich domu nie ma możliwości montażu elektrowni słonecznej, a co za tym idzie musi ona  być zlokalizowana na gruncie – co skutkowało koniecznością zapłaty 23% podatku zamiast oczekiwanych 8%.

Na szczęście, takie sytuacje już za chwilę przestaną mieć miejsce. Poprawka przyjęta przez Sejm ujednolica stawkę podatku VAT na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem o powierzchni do 300 m2. Wszystkie takie systemy będą opodatkowane podatkiem VAT na poziomie 8%.

Wyżej wymienione zmiany wynikają z nowej definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Nowa definicja mówi, że budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym to obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem ust. 12b.1

Naszym zdaniem jest to bardzo dobra zmiana, ponieważ przede wszystkim zniweluje praktycznie do zera wszelkie techniczne problemy związane z lokalizowaniem instalacji fotowoltaicznych  oraz dylematy, czy dany budynek i sposób montażu spełniają definicję budownictwa społecznego.

Niewątpliwą korzyścą płynącą z nowych przepisów jest też realna oszczędność dla osób inwestujących w fotowoltaikę, które w bardzo wielu przypadkach zapłacą za instalację dużo mniej niż zapłaciłyby przed wprowadzeniem poprawki. Ujednolicenie podatku VAT wpłynie więc korzystnie na liczbę  nowych instalacji fotowoltaicznych, co z kolei będzie ogromną korzyścią dla środowiska naturalnego.

Zgadzamy się  także z autorami poprawki, którzy uważają, że „rozpowszechnienie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, czyli instalacji o maksymalnej mocy do 50 kW, wykorzystywanych przez gospodarstwo domowe, małe przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnicze do produkcji energii na własny użytek, jest jednym z kluczowych elementów walki z zanieczyszczeniem powietrza, a także sposobem na dostarczenie Polakom czystej i taniej energii”.

Ujednolicenie stawki podatku VAT na instalacje fotowoltaiczne jest kolejnym krokiem – obok wprowadzenia takich programów jak Mój Prąd, Czyste Powietrze czy też ulgi termomodernizacyjnej –   ku zwiększeniu dostępu do nich tym wszystkim konsumentom, którzy do tej pory nie mogli pozwolić sobie na taką inwestycję ze względu na jej wysoki koszt.

 


 

1.https://globenergia.pl/ujednolicona-stawka-vat-na-fotowoltaike-8-niezaleznie-od-lokalizacji-sejm-przyjal-stosowna-poprawke/

 

Dział handlowy: 519 474 623

Dział projektowy tel: 507 822 584