EnglishGermanPolish

Za nami kolejne, eksperckie spotkanie w ramach projektu DeCarb

Za nami kolejne regionalne spotkanie w ramach projektu DeCarb pn. „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w regionach UE opartych na gospodarce węglowej”, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA.

Uczestnikami spotkania byli zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele samorządu i biznesu - w tym także firmy Solarprojekt Construction, którą reprezentował Prezes Zarządu Pan Paweł Wieczorek.

Celem spotkania było określenie konkretnych tematów do eksperckiej dyskusji na forum specjalistów skupionych wokół projektu DeCarb i osób zainteresowanych tematyką dekarbonizacji w regionie łódzkim (przedstawicieli jst, przedsiębiorców, naukowców, ngo).


Podczas spotkania wskazano potrzebę dyskusji na temat poniższych zagadnień:

✅Promocja i edukacja

✅Planowanie przestrzenne

✅Rola samorządu i współpracy w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną

✅Źródła finansowania

✅Monitoring

✅Spółdzielnie i klastry

✅Rozproszona energia.

 

W trakcie spotkania omówiono również szczegóły kolejnego międzyregionalnego wydarzeniu w ramach projektu, a mianowicie wizyty studyjnej w Niemczech, która będzie dotyczyła rekultywacji gruntów pokopalnianych. Dzięki niej uczestnicy będą mogli podzielić się z innymi ekspertami doświadczeniami w rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, jak również zapoznać się z praktykami stosowanymi w regionach partnerskich w Europie w celu ochrony środowiska naturalnego.

Wydarzenie było także możliwością rozpowszechnienia „Przewodnika dobrych praktyk dekarbonizacji”, czyli kolejnej analizy sporządzonej wspólnym wysiłkiem 9 partnerów projektu DeCarb.

 

 

 

Dział handlowy: 519 474 623

Dział projektowy tel: 507 822 584