Warunki programu pilotażowego „Prosument”

Jak informuje Sunny Horizon, na dzisiejszym posiedzniu Rady Nadzorczej NFOŚiGW zostały ustalone szczegółowe warunki programu pilotażowego „Prosument” mającego na celu dofinansowanie do zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.
Z przekazanych portalowi Gramwzielone.pl informacji wynika, że program pilotażowy „Prosument” z łącznym budżetem 600 mln zł będzie podzielony na dwa etapy.

Pierwszy etap programu pilotażowego obejmie lata 2014 i 2015, a w jego ramach wydanych zostanie 200 mln zł (100 mln zł dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego). Dotacja wyniesie odpowiednio:
a) 40% – dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych,
b) 20% – dla pozostałych instalacji OZE typu: kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Na drugi etap programu pilotażowego przeznaczonych zostanie pozostałe 400 mln zł (analogicznie 200 mln zł dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 200 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego). Program będzie obejmował lata 2016 – 2020. Zmniejszeniu ulegnie jednak kwota dotacji, która wyniesie:
a) 30% – dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych,
b) 15% – dla pozostałych instalacji OZE typu: kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Zmianie nie ulegnie oprocentowanie kredytu i w skali roku wynosić będzie 1%. Do obsługi programu zostanie wybrany tylko jeden bank lub konsorcjum.