USŁUGI

 • Solarprojekt Construction w ramach budowy mikrotinstalacji oferuje:
  1. Audyt obiektu, czyli:

  – symulacja zapotrzebowania energii elektrycznej,

  – ustalenia miejsca montażu modułów oraz inwertera wraz z trasą kablową,

  – sprawdzenie pokrycia budynku pod względem wytrzymałościowym.

  1. Projekt Budowlany,

  – dzięki pomiarom oraz zaplanowaniu rozmieszczenia całej instalacji fotowoltaicznej tworzymy projekt budowlany, który powstaje zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

  1. Dostawa i montaż,

  – montażem zajmuje się nasza kadra instalatorów posiadających odpowiednie kwalifikacje
  i uprawnienia zgodne z wymogami technicznymi oraz wcześniej przygotowanym projektem. Czas montażu w przypadku mikroinstalacji przeciętnie trwa od 1-4 dni w zależności od wielkości instalacji.

  1. Pomoc w przygotowaniu dokumentów celem podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej,

  – świadczymy pomoc w wypełnieniu dokumentów celem podłączenia instalacji do sieci, które często bywa czasochłonne i niezrozumiałe.

  1. Uruchomienie i monitoring instalacji,

  – końcowym etapem jest uruchomienie instalacji, która stanowiwówczas własną elektrownie fotowoltaiczną.  Każda instalacja od tej pory jest monitorowana przez naszą firmę, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko zareagować na każdą nawet najmniejszą usterkę.

   

  Nasza firma dba o dobro naszych klientów dlatego wybieramy dla Państwa komponenty najwyższej jakości potwierdzone certyfikatami i normami zgodnymi z wymogami UE.