Farma fotowoltaiczna jako urządzenie infrastruktury technicznej?

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wskazuje, iż farma fotowoltaiczna stanowi urządzenie infrastruktury technicznej – pisze radca prawny Magdalena Frydrych-Piłatowska. Do tej pory w orzecznictwie dominował pogląd, iż budowa farmy fotowoltaicznej wymaga spełnienia wymogów wynikających z zasady dobrego sąsiedztwa, gdyż panele fotowoltaiczne nie stanowią…
Więcej